Logowanie

Podaj swój numer i hasło

Numer klienta *
Hasło*

AD Polska Sp. z o.o.
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24
tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@adpolska.pl

NIP 872-207-62-58 | KRS 0000034198
XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
Kapitał zakładowy: 14 580 500 zł